Novadpētniecības konference „Dabas un ainaviskās vērtības Balvu rajonā” (2006. gada 24. okt.)

Konferences programma:

Balvu rajona padomes Kultūras nodaļa Balvu rajona Centrālā bibliotēka

DABAS UN AINAVISKĀS VĒRTĪBAS BALVU RAJONĀ

Novadpētniecības konference
2006. gada 24. oktobrī
Balvu mūzikas skolas zālē Balvos, Partizānu ielā 18

9.30 Reģistrācija
10.00 Konferences atklāšana
10.10 Žīguru pagasta dabas objekti
Anna Āze, Žīguru Meža muzeja īpašniece
10.40 Avoti Žīguru apkaimē
Māris Rēdmanis, Žīguru pamatskolas skolēns
11.10 Lubānas mitrajā kompleksa vides apsaimniekošana: projekta prezentācija
Dace Āriņa, ES LIFE Nature projekta vadītāja
11.40 Rugāju pagasta dabas un ainaviskās vērtības
Biruta Berkolde, Rugāju pagasta padomes plānotāja-projektu vadītāja
12.10 Kafijas pauze
12.30 Susāju pagasta dabas objekti un ainava
Aldis Pušpurs, Susāju pagasta padomes priekšsēdētājs
13.00 Rikas upe Šķilbēnu pagasta ainavā
Antons Slišāns, Upītes bibliotēkas un Kultūrvēstures muzeja vadītājs
13.30 Stiglavas grava un Balkanu kalni Šķilbēnu pagastā
Inese Cibule, Rekavas vidusskolas skolotāja

Debates

Attēli no konferences.